Aguilar, Lorena, Càtedra UNESCO de Sostenibilitat Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona-Tech, España